Statutární město Olomouc

4. ročník uměleckých performancí souvisejících s paschálním cyklem pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., primátora statutárního města Olomouce, a Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

PROGRAM:

21.3.2016 od 17:00 hodin • kaple sv. Jeronýma(1. patro olomoucké radnice)

ČTENÍ BIBLE V PRŮBĚHU 24 HODIN

Výjimečný projekt, který má svůj počátek v Římě, je realizován i v Olomouci. Do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible se mohou zapojit všichni občané Olomouce. Čtení Bible se uskuteční ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem, Maltézskou pomocí Olomouc, Římskokatolickou farností sv. Mořice a sestrami Paulínkami. Podrobné informace a přihlášky již brzy na tomto webu.

Olomoucký unikát - Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible

21. 3. – 4. 4. 2016 denně do 17:00 hodin
Křížová chodba, kostel sv. Michala(Žerotínovo nám., Olomouc)

VÝSTAVA BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA

VÍCE NEŽ 300 EXPONÁTŮ V DESÍTKÁCH JAZYKŮ
VERNISÁŽ 21. 3. 2016 v 18:00 hodin

Unikátní putovní výstava ve speciálním rozsahu představí Bibli a její poselství. K vidění bude více než 300 exponátů v desítkách jazyků. Nejstarší Bible pochází z 16. století. K vidění bude výjimečná sbírka 200 rytin od Gustava Dorého, samozřejmě na biblické motivy. Nejen pro děti budou k vidění nádherné obrázky dětí s biblickými motivy doplněné různými výtvory inspirované biblickými příběhy.

Kam o velikonočních svátcích?

25.3.2016 od 21:00 hodin • kino Metropol

UMUČENÍ KRISTA, REŽIE MEL GIBSON

Děj přibližuje posledních dvanáct hodin života Ježíše z Nazaretu. Jedná se o upravené pašije inspirované všemi čtyřmi evangelii (Matoušovým, Markovým, Lukášovým a Janovým). Scénář k filmu napsal známý herec, producent a režisér Mel Gibson ve spolupráci s Benediktem Fitzgeraldem. Zvláštností filmu je i to, že dialogy v něm probíhají v originálních jazycích, to znamená v dobové latině, aramejštině a dalších. Film je opatřen titulky.

Vstupné: 99 Kč (Předprodej: kino Metropol, Sokolská 572/25, Olomouc)

11.4.2016 od 19:00 hodin
kostel Panny Marie Sněžné(Denisova ulice, Olomouc)

EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ
JIŘÍ PAVLICA a HRADIŠŤAN

Jedinečné představení EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ skladatele Pavla Helebranda. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her a melodika je inspirována moravskou lidovou hudbou. Jedná se o stylové vrstevnaté oratorium pro sóla, sbory, herce, cimbálovou muziku, dechovou kapelu, dětskou hudeckou muziku, komorní smyčcový orchestr, varhany a bicí nástroje, celkově téměř 200 účinkujících: Jiří Pavlica a Hradišťan, členové opery a Operního studia, Národního divadla moravskoslezského, Pěvecký sbor města Klimkovic, Zašovský chrámový sbor, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín, Proměny Prostějov, Dětské muziky Iskérka a Trnečka, Musica Opavia, Komorní dechový orchestr.

Účinkující:

  • sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan, Veronika Holbová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal, Barbora Čechová
  • členové operního souboru a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká
  • Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Vendula Burgetová
  • Pěvecký sbor města Klimkovic – sbormistryně Miroslava Halatová
  • Zašovský chrámový sbor – sbormistr Petr Borovička
  • Proměny Prostějov – sbormistryně Lenka Dohnalová Mlynářová a Pavla Copková
  • dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková
  • Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce, členové orchestrů NDM a dalších ostravských hudebních těles
  • varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
  • dirigent: Petr Šumník

Vstupné: od 350 Kč do 750 Kč
(Předprodej: síť Ticketportal a Informační centrum, Horní náměstí - radnice, Olomouc, tel.: 585 513 385)

Fotogalerie: Evangelium podle houslí

Dílo

Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a bicí nástroje je dílem současného skladatele Pavla Helebranda. Zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Produkce PETARDA PRODUCTION a.s.