Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

6. ročník uměleckých performancí souvisejících s paschálním cyklem pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., primátora statutárního města Olomouce, a Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

PROGRAM:

19. 3. 2018 / 17:00 hodin
Velký sál, Arcibiskupství olomoucké

Literární večer s herečkou
Hanou Maciuchovou

V den svátku olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy bude známá herečka Hana Maciuchová číst jeho dramatický životní příběh. Vůbec poprvé tak budeme mít možnost seznámit se s J. K. Matochou, vlastencem a nekrvavým mučedníkem komunismu, formou literárního večera.

Hudebni doprovod Jasanská Martina (JAMU Brno), Jasanská Hana (Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc)

Hana Maciuchová v Olomouci připomněla dramatický příběh J. K. Matochy

26. 3. 2017 od 17:00 hodin • kaple sv. Jeronýma(1. patro olomoucké radnice)

ČTENÍ BIBLE V PRŮBĚHU 24 HODIN

Čtení Bible 26.3.2018 Výjimečný projekt, který má svůj počátek v Římě, je realizován i v Olomouci. Do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible se mohou zapojit všichni občané Olomouce. Čtení Bible se uskuteční ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem, Římskokatolickou farností sv. Mořice a Dcerami sv. Pavla (paulínkami).

V Olomouci četli z Bible ve světových jazycích. Zapojili se i vězni

Výstava Masaryk ve Svaté zemi

Termín výstavy se z technických důvodů přesunuje na říjen 2018. Další upřesnění bude následovat.

Výstava, kterou připravilo Velvyslanectví Státu Izrael v ČR, přiblíží cestu našeho prvního prezidenta po Izraeli. „I když Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná o vyjádření podpory a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ni nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“,“ uvádí se v úvodu výstavy Masaryk ve Svaté zemi. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na vystavených fotografiích, z nichž řada nebyla dosud publikována.

Masaryk ve Svaté zemi

9. 4. 2018 / 19:30 hodin • kino Metropol

Yasmin Levy v Olomouci

Yasmin Levy patří k největším hvězdám světové world music a byla již třikrát nominována na prestižní cenu BBC World Music Award. Po 6 letech se vrací na koncert do České republiky, a rovnou do Olomouce. Levy spojuje zpěv v jazyce ladino, rytmy flamenka a magickou atmosféru sefardských písní. Narodila se v Jeruzalémě do hudební rodiny, od šesti let hrála na piano. V 21 letech zpívala poprvé před publikem jako host na koncertě své matky. Její první album Romance and Yasmin bylo zaměřeno především na ladino hudbu s tureckými vlivy. Uplatnila tak odkaz svého otce, který za svého života sepsal čtyři knihy obsahující romance sefardských Židů a deset dílů liturgických písní.

Vstupné: od 450 Kč do 590 Kč (Předprodej: síť Ticketportal a kino Metropol, Sokolská 572/25, Olomouc)

Ticketportal Kino Metropol

Koncert Yasmin Levy zakončil potlesk ve stoje

11. 4. 2018 / 20:15 hodin
aula Cyrilometodějské teologické fakulty

Mlčení, modlitba, pokání

Polohraný dokument vypráví o olomouckém arcibiskupovi Josefu Matochovi, který byl 11 let protiprávně internován Státní bezpečností v sídle Arcibiskupství olomouckého, kde v roce 1961 zemřel.

Vstupné: zdarma

18. 4. 2018 / 20:15 hodin
aula Cyrilometodějské teologické fakulty

Můj chrám – část cyklu

Cyklus Můj chrám z produkce filmové společnosti Kontrafilm představuje osobnosti naší země, které hovoří o svém životě a své víře. Projekt má za sebou již 33 dílů a premiéra běží na TV Noe. V Olomouci budou promítnuty díly s Mikulášem Kroupou, Andreou Kerestešovou-Růžičkovou, Danielou Drtinovou a Bobem Fliedrem.

Vstupné: zdarma

Josef Matocha
Produkce PETARDA PRODUCTION a.s.