Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

Olomoucký unikát - Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible

V pondělí 30. března 2015 bylo od 17.30 hodin zahájeno jedinečné Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma, které má své počátky v Římě a v uplynulých letech mělo u Olomoučanů velký úspěch. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a časně ranních hodin, se v kapli olomoucké radnice vystřídaly přes dvě stovky mladých i těch dříve narozených, studentů i pracujících, sportovců i podnikatelů, věřících i nevěřících obyvatel Olomouce.

Pro rok 2015 byly připraveny ke čtení knihy Nového zákona – tedy nejen ona 4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo), ale i Skutky apoštolů, Listy apoštola Pavla (Římanům, do Korintu, Galatským, Efeským, Filipanům, Soluňanům, Židům), List Jakubův, Petrův Janův a v úterý kolem 17,00 hod i čtení z knihy Zjevení.