Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

(Před)velikonoční čas v Olomouci zpříjemní Paschalia Olomucensia

Ve dnech 9. března až 12. května 2019 se mohou nejen Olomoučané těšit na kulturní program projektu Paschalia Olomucensia. Ten nejen oživuje kulturu v Olomouci, ale navazuje také na tradice našeho regionu a provází nás postním a velikonočním obdobím. Letos navíc připomene tři významná výročí úzce spojená s Olomoucí.
Projekt, který zaštítil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA nabídne nejen unikátní čtyřiadvacetihodinové Čtení Bible, které se v kapli na olomoucké radnici stává tradicí, ale také tematické výstavy, koncerty nebo filmové projekce.

Rok plný výročí

V roce 2019 uplyne 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje. U dalšího jeho nástupce, arcibiskupa Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrinského, který zásadním způsobem ovlivnil naše město a region, si připomeneme 200 let od jeho jmenování. A v neposlední řadě nejmladší výročí – přesně před 30 lety došlo ke svatořečení Anežky České, které stálo na počátku zásadní změny v naší společnosti. Všechny tyto důležité okamžiky připomene letošní program Paschalie Olomucensie.


Čteme z Bible dnem i nocí

Jedinečný projekt 24hodinové čtení Bible je stěžejní akcí. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst od pondělí 15. dubna od 17 hodin do úterý 16. dubna 17 hodin v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se může zapojit každý zájemce, který se přihlásí na webových stránkách projektu. A nemusí jen aktivně číst, ale i kdykoliv v průběhu 24 hodin přijít a čtené texty si poslechnout. Do čtení se pravidelně zapojují nejen představitelé politického, akademického a společenského života, ale i sportovci, studenti, zástupci občanských iniciativ, národnostních menšin a řada dalších. Čtení probíhá také v cizích jazycích, např. v angličtině, němčině nebo španělštině.

„Celodenní a celonoční čtení má své počátky v Římě. V Olomouci se ho každoročně účastní stovky lidí dobré vůle. Přijďte i vy do kaple sv. Jeronýma a čtěte s námi, nebo jen naslouchejte a dovolte tak Božímu slovu, aby k vám promluvilo,“ zve za organizátory Josef Kořenek.


Výstava připomene odstrašující Babický případ z 50. let

Malá obec Babice u Moravských Budějovic je dodnes synonymem třídního boje, který proti našim občanům vedla v 50. letech Komunistická strana Československa. Jejím cílem bylo zastrašit nejen obyvatele, ale zničit a exemplárně potrestat potenciální nepřátele režimu. V tomto případě šlo o soukromé zemědělce a představitele církve. Výsledkem je více než sto odsouzených, z toho jedenáct k trestu smrti. Čtyři odsouzení zemřeli ve vězení. Rodiny soukromých zemědělců byly deportovány a musely opustit své domovy, jejich statky a usedlosti byly zabaveny a rozkradeny. Babický případ patří k nejotřesnějším vykonstruovaným politickým procesům v Československu.

Vůbec poprvé budou v Olomouci prezentovány tři výstavy, které spolu úzce souvisejí – Případ Babice a dva hrdinové odsouzení k smrti P. Jan Bula („Věřím, že můj život nebyl nadarmo“) a P. Jan Drbola („Rodák, který měl být zapomenut“).
Oba kněží byli v roce 1951 odsouzeni v inscenovaných soudních procesech (ve spojitosti s případem Babice) a posléze popraveni. Stali se obětí komunistického režimu, kterému šlo o kriminalizaci kněží, ale zároveň o diskreditaci celé katolické církve. Byli odsouzeni jako zločinci, přestože se trestných činů nedopustili.

Výstava začne 9. března v Křížové chodbě kostela sv. Michala a skončí 30. dubna 2019. Otevřená bude denně od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Pro studenty středních škol bude navíc připravena komentovaná prohlídka za účasti autorů výstavy – publicisty Luďka Navary a badatele v oblasti protikomunistického odboje Miroslava Kasáčka. Kromě této výstavy stojí pánové i za knihou „Mlynáři od Babic“.


Recitál s herci Simonou Postlerovou a Ondřejem Kepkou

V úterý 26. března od 19 hodin zazní v kostele Panny Marie Sněžné v Denisově ulici obnovená premiéra hudebně dramatického díla „Křížová cesta“ skladatele a varhaníka Zdeňka Pololáníka. Páteř programu tvoří jeho hudební skladby, velkoplošná projekce a recitace veršů, které se ujmou herci Simona Postlerová a Ondřej Kepka. O zpěv se postará mladá a velmi nadaná pěvkyně Marta Reichelová, absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a laureátka několika mezinárodních pěveckých soutěží. Z Filharmonie Brno přijedou hobojistka Marcela Tománková, flétnistka Karolína Korcová a violoncellista Rudolf Mrazík. Klavír pak ovládne Vladimír Halíček, který je nejenom úžasným klavíristou, ale zároveň ředitelem ZUŠ v Brně a organizátorem Mezinárodní soutěže Amadeus.

Vstupné: 149 Kč
Předprodej: Informační centrum Olomouc (Horní náměstí - radnice, tel.: 585 513 385) a Petarda Production, a.s. (Purkrabská 7, Olomouc, tel.: 585 204 460, Po-Pá 9:00 - 16:00 hodin)


Na Velký pátek do kina

Na Velký pátek 19. dubna, který je státním svátkem České republiky, se od 17 hodin uskuteční v kině Metropol promítání filmu Maří Magdalena. Film je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří (Rooney Mara), mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský (Joaguin Phoenix). Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydává do Jeruzaléma, k osudovým událostem, které jsou základním kamenem naší civilizace.

Kino Metropol, pátek 19. 4. 2019 / 17:00

Vstupné: 100 Kč
Předprodej: Kino Metropol (Sokolská 572/25, Olomouc)


Spirituál kvintet

V pondělí 29. dubna v 19 hodin vystoupí v kostele Panny Marie Sněžné česká folková legenda – skupina Spirituál kvintet.

Vstupné: 350 Kč
Předprodej: Informační centrum Olomouc (Horní náměstí - radnice, tel.: 585 513 385) a Petarda Production, a.s. (Purkrabská 7, Olomouc, tel.: 585 204 460, Po-Pá 9:00 - 16:00 hodin)


Varhanní koncert

V neděli 12. května v 19 hodin rozezní chrám sv. Mořice varhany v podání Karla Martínka a Akademického sboru Žerotín.

Produkce PETARDA PRODUCTION a.s.