Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

Výstava velkoformátových fotografií ČLOVĚK A VÍRA

30. 3.–26. 4. 2015 denně do 17:00 hodin Křížová chodba, kostel sv. Michala (Žerotínovo nám., Olomouc)

VERNISÁŽ 30.3. 2015 v 16:00 hodin za přítomnosti autorů fotografií a dalších významných hostů. V rámci vernisáže hudebně vystoupí Jiří Pavlica a Josef Fojta z Hradišťanu.

Výstava působivých fotografií, na kterých se snoubí hra se světlem v nádherných prostorách českých katedrál se setkáními mládeže a poutěmi do Izraele a Říma. Fotografové na nich uměleckou a dokumentární formou zachytili významné církevní události let 2013 a 2014. Velkoformátové fotografie, je jich celkem 60, přibližují tradice křesťanství a ukazují nejen krásy sakrální architektury, ale také člověka a jeho křesťanský prožitek.

Výstava je výsledkem projektu Člověk a víra, který vznikl na podzim 2011. Tehdy autoři-fotografové projektu zdokumentovali první akci – mši u hrobu sv. Václava. Hotové obrazy dostály velkého ohlasu, což se stalo vstupenkou k fotografické spolupráci s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Cílem projektu je zachytit duchovní rozměr člověka, nejlépe v kontextu Božího domu. A to se zatím rozhodně daří...

Virtuální procházka výstavou

Výstava velkoformátových fotografií Člověk a víra byla zahájena

Autoři výstavy:

 • Roman Albrecht
 • Václav Chaloupka
 • Irena Grimová
 • Petr Bukovský
 • Jan Čermák
 • Dominik David
 • Richard Horák
 • Lucie Horníková
 • Fidorka Kohoutová
 • Dominik Novák
 • Vojtěch Pospíšil
 • Stanislav Semerák
 • Mirek Snopek
 • Petr Zatloukal