Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

Olomoucký unikát - Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible

V pondělí 21. března 2016 bylo od 17.00 hodin zahájeno jedinečné Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma, které má své počátky v Římě a v uplynulých letech mělo u Olomoučanů velký úspěch. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a časně ranních hodin, se v kapli olomoucké radnice vystřídaly přes dvě stovky mladých i těch dříve narozených, studentů i pracujících, sportovců i podnikatelů, věřících i nevěřících obyvatel Olomouce.

Pro rok 2016 byly připraveny ke čtení knihy Nového zákona, a to všechna 4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo, Janovo), dále Skutky apoštolů, 1. list Petrův; 2. list Petrův; List apoštola Pavla Římanům; 1. list Korinťanům; list Galatským; 1. list Soluňanům; list Židům; list Jakubův; list Efezským; 1. list Janův; 2. list Janův; a úvodní kapitola knihy zjevení.