Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje

Čtení Bible v průběhu 24 hodin

Pondělí 15. 4. 2019 od 17:00 hodin - kaple sv. Jeronýma (1. patro olomoucké radnice)

Slavnostní zahájení: pondělí 15. 4. 2019, 17:00 hodin

Celodenní a celonoční čtení Bible je unikátním projektem, který se v Olomouci stává tradicí. V roce 2019 se uskuteční již posedmé. Jedná se o ojedinělou událost, která má svůj počátek v Římě. Po dobu 24 hodin se může každý obyvatel Olomouce (a nejen jí) zapojit do čtení Bible v prostorách kaple sv. Jeronýma. A kdyby se někdo třeba styděl číst nahlas, může se projektu zúčastnit jen jako posluchač.

Olomoucké čtení Bible pořádají České katolické biblické dílo, Římskokatolická farnost sv. Mořice a Dcery sv. Pavla (paulínky).

Harmonogram čtení

Chcete-li se zúčastnit jako čtenář, rezervujte si svůj termín a konkrétní čas kliknutím na tlačítko "Rezervovat" a vyplněním kontaktních údajů, popř. kontaktujte hlavního animátora na e-mailu bible24ol@seznam.cz nebo tel. 604 557 892. Na základě přihlášení vám bude organizátory zaslána potvrzovací zpráva, která bude obsahovat i upřesnění konkrétního textu PS.

Jednotlivé úryvky PS budou již brzy zveřejněny i na tomto webu.

Od Do
17:00-17:15Rezervováno
17:15-17:18Rezervováno
17:18-17:22Rezervováno
17:22-17:26Rezervováno
17:26-17:30Rezervováno
17:30-17:34Rezervováno
17:34-17:38Rezervováno
17:38-17:42Rezervováno
17:42-17:46Rezervováno
17:46-17:50Rezervováno
17:50-17:54Rezervováno
17:54-18:00Hudební vstup
18:00-18:05Rezervováno
18:05-18:10Rezervováno
18:10-18:18Rezervováno
18:18-18:25Rezervováno
18:25-18:33Rezervováno
18:33-18:40Rezervováno
18:40-18:45Rezervováno
18:45-18:50Rezervováno
18:50-18:54Rezervováno
18:54-19:00Hudební vstup
19:00-19:05Rezervováno
19:05-19:13Rezervováno
19:13-19:20Rezervováno
19:20-19:25Rezervováno
19:25-19:30Rezervováno
19:30-19:33Rezervovat
19:33-19:38Rezervováno
19:38-19:42Rezervováno
19:42-19:50Rezervováno
19:50-19:58Rezervováno
19:58-20:00Hudební vstup
20:00-20:04Rezervováno
20:04-20:08Rezervováno
20:08-20:13Rezervováno
20:13-20:17Rezervováno
20:17-20:22Rezervováno
20:22-20:28Rezervováno
20:28-20:32Rezervováno
20:32-20:36Rezervováno
20:36-20:41Rezervováno
20:41-20:46Rezervováno
20:46-20:51Rezervováno
20:51-20:55Rezervováno
20:56-21:00Hudební vstup
21:00-21:06Rezervováno
21:06-21:12Rezervováno
21:12-21:19Rezervováno
21:19-21:24Rezervováno
21:24-21:29Rezervováno
21:29-21:35Rezervováno
21:35-21:38Rezervováno
21:38-21:42Rezervovat
21:42-21:50Rezervovat
21:50-21:53Rezervovat
21:53-22:00Hudební vstup
22:00-22:06Rezervovat
22:06-22:10Rezervovat
22:10-22:18Rezervovat
22:18-22:26Rezervovat
22:26-22:30Rezervovat
22:30-22:35Rezervovat
22:35-22:43Rezervovat
22:43-22:51Rezervovat
22:51-22:57Rezervovat
22:57-23:00Hudební vstup
23:00-23:08Rezervovat
23:08-23:14Rezervovat
23:14-23:19Rezervovat
23:19-23:25Rezervovat
23:25-23:31Rezervovat
23:31-23:38Rezervovat
23:38-23:42Rezervovat
23:42-23:47Rezervovat
23:47-23:52Rezervovat
23:52-23:59Rezervovat
23:59-24:00Hudební vstup
00:01-00:04Rezervovat
00:04-00:09Rezervovat
00:09-00:15Rezervovat
00:15-00:18Rezervovat
00:18-00:23Rezervovat
00:23-00:28Rezervovat
00:28-00:32Rezervovat
00:32-00:37Rezervovat
00:37-00:43Rezervovat
00:43-00:50Rezervovat
00:50-00:57Rezervovat
00:57-01:00Hudební vstup
01:00-01:08Rezervovat
01:08-01:13Rezervovat
01:13-01:23Rezervovat
01:23-01:30Rezervovat
01:30-01:33Rezervovat
01:33-01:38Rezervovat
01:38-01:42Rezervovat
01:42-01:45Rezervovat
01:45-01:50Rezervovat
01:50-01:55Rezervovat
01:55-02:00Hudební vstup
02:00-02:10Rezervovat
02:10-02:14Rezervovat
02:14-02:18Rezervovat
02:18-02:26Rezervovat
02:26-02:30Rezervovat
02:30-02:34Rezervovat
02:34-02:40Rezervovat
02:40-02:45Rezervovat
02:45-02:51Rezervovat
02:51-02:56Rezervovat
02:56-03:00Hudební vstup
03:00-03:04Rezervovat
03:04-03:09Rezervovat
03:09-03:19Rezervovat
03:19-03:26Rezervovat
03:26-03:31Rezervovat
03:31-03:39Rezervovat
03:39-03:44Rezervovat
03:44-03:49Rezervovat
03:49-03:57Rezervovat
03:57-04:00Hudební vstup
04:00-04:05Rezervovat
04:05-04:13Rezervovat
04:13-04:23Rezervovat
04:23-04:28Rezervovat
04:28-04:33Rezervovat
04:33-04:43Rezervovat
04:43-04:47Rezervovat
04:47-04:51Rezervováno
04:51-04:59Rezervovat
04:59-05:00Hudební vstup
05:00-05:05Rezervovat
05:05-05:12Rezervováno
05:12-05:20Rezervováno
05:20-05:24Rezervováno
05:24-05:32Rezervovat
05:32-05:36Rezervovat
05:36-05:40Rezervovat
05:40-05:45Rezervovat
05:45-05:50Rezervovat
05:50-05:59Rezervovat
05:59-06:00Hudební vstup
06:00-06:09Rezervováno
06:09-06:13Rezervovat
06:13-06:18Rezervovat
06:18-06:25Rezervovat
06:25-06:30Rezervovat
06:30-06:35Rezervovat
06:35-06:43Rezervovat
06:43-06:48Rezervovat
06:48-06:52Rezervovat
06:52-06:57Rezervovat
06:57-07:00Hudební vstup
07:00-07:08Rezervovat
07:08-07:18Rezervovat
07:18-07:28Rezervovat
07:28-07:33Rezervováno
07:33-07:37Rezervovat
07:37-07:43Rezervovat
07:43-07:45Rezervovat
07:45-07:51Rezervovat
07:51-07:56Rezervovat
07:56-08:00Rezervovat
08:00-08:05Rezervovat
08:05-08:09Rezervovat
08:09-08:15Rezervovat
08:15-08:20Rezervovat
08:20-08:25Rezervovat
08:25-08:35Rezervovat
08:35-08:43Rezervováno
08:43-08:50Rezervovat
08:50-08:59Rezervovat
08:59-09:00Hudební vstup
09:00-09:07Rezervováno
09:07-09:15Rezervovat
09:15-09:23Rezervováno
09:23-09:28Rezervováno
09:28-09:33Rezervováno
09:33-09:41Rezervováno
09:41-09:46Rezervováno
09:46-09:51Rezervováno
09:51-09:56Rezervováno
09:56-10:00Hudební vstup
10:00-10:05Rezervováno
10:05-10:13Rezervováno
10:13-10:18Rezervovat
10:18-10:28Rezervováno
10:28-10:36Rezervováno
10:36-10:43Rezervováno
10:43-10:50Rezervovat
10:50-10:57Rezervovat
10:57-11:00Hudební vstup
11:00-11:07Rezervováno
11:07-11:14Rezervováno
11:14-11:22Rezervovat
11:22-11:30Rezervovat
11:30-11:37Rezervovat
11:37-11:48Rezervovat
11:48-11:59Rezervovat
11:59-12:00Hudební vstup
12:00-12:09Rezervovat
12:09-12:19Rezervovat
12:19-12:24Rezervovat
12:24-12:32Rezervovat
12:32-12:40Rezervovat
12:40-12:44Rezervovat
12:44-12:54Rezervovat
12:54-13:00Hudební vstup
13:00-13:10Rezervováno
13:10-13:18Rezervováno
13:18-13:28Rezervováno
13:28-13:35Rezervováno
13:35-13:40Rezervováno
13:40-13:50Rezervováno
13:50-13:55Rezervováno
13:55-14:00Hudební vstup
14:00-14:08Rezervovat
14:08-14:16Rezervovat
14:16-14:23Rezervováno
14:23-14:29Rezervovat
14:29-14:38Rezervovat
14:38-14:46Rezervovat
14:46-14:55Rezervovat
14:55-15:00Hudební vstup
15:00-15:05Rezervovat
15:05-15:14Rezervováno
15:14-15:20Rezervovat
15:20-15:28Rezervovat
15:28-15:36Rezervovat
15:36-15:46Rezervovat
15:46-15:54Rezervovat
15:54-16:00Hudební vstup
16:00-16:05Rezervováno
16:05-16:10Rezervováno
16:10-16:15Rezervovat
16:15-16:20Rezervovat
16:20-16:28Rezervováno
16:28-16:36Rezervovat
16:36-16:42Rezervováno
16:42-16:48Rezervováno
16:48-16:56Rezervovat
16:56-17:00Rezervováno

V roce 2013 bylo čtení Bible součástí oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Do čtení se zapojilo přes dvě stě lidí všech věkových kategorií, kteří četli i v pozdě nočních a časně ranních hodinách.
Více o ročníku 2013 zde »

V roce 2014 bylo náplní čtyřiadvacetihodinového čtení z Bible několik starozákonních spisů. Za První a Druhou knihou Mojžíšovou následovaly obě knihy Samuelovy a obě knihy Královské.
Více o ročníku 2014 zde »

Ohlédneme-li se za 3. ročníkem Čtení Bible 24 hodin, vidíme více než 300 občanů města Olomouce a jeho blízkého okolí, kteří přijali pozvání a aktivně se ve dnech 30. – 31. 3. 2015 zapojili do čtení jednotlivých knih Nového zákona. Četli všechna evangelia, tedy Matoušovo, Markovo, Lukášovo i Janovo. Na ně navazovalo čtení Skutků apoštolů, poté některé z protopavlovských či deuteropavlovských listů, dále listy 1. Petrův, List Židům, List 1. Janův a 1. kapitola knihy Zjevení.
Zahájení třetího ročníku se zhostila Schola OP se skladbou „Slyšte Slovo vyšlé od Boha“ od P. J. Olejníka. Po úvodním slovu a samotném čtení pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i primátora statutárního města Olomouce pana A. Staňka se do čtení jednotlivých knih NZ zapojili představitelé politického, akademického i společenského života, jakož i zástupci sportovců, studentů, žáků základních a středních škol, občanských iniciativ, národnostních menšin, tedy lidé všech věkových kategorií. Nejmladší čtenářkou pak byla devítiletá Terezka, která přišla v doprovodu svého tatínka číst úryvek z Lukášova evangelia ve 02:16 hodin. Její přítomnost byla v tomto čase pro všechny zúčastněné velkým povzbuzením.
Novinkou a obohacením tohoto ročníku bylo čtení 16. a 18. kpt. Matoušova evangelia v jazyce řeckém a latinském, 17. kpt. Matoušova evangelia byla přednesena liturgickým způsobem v církevní slovanštině. 19. – 20. kpt. byla čtena v jazyce francouzském, polském, italském i anglickém.
Podpora myšlenky Čtení Bible 24 hodin přišla i od zástupců jiných křesťanských denominací a svou aktivní účastí nás podpořili i zástupci ženských a mužských řeholních řádů sídlících na území města Olomouce či jeho blízkého okolí.
Více o ročníku 2015 zde »

V pondělí 21. března 2016, tzv. Svatého týdne, v němž vrcholí přípravy na hlavní velikonoční svátky, se konalo tradiční čtení Bible po dobu 24 hodin. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se četly v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice.
Do projektu se mohl zapojit každý zájemce aktivně čtením nebo jen nasloucháním. Do čtení se pravidelně zapojují nejen představitelé politického, akademického a společenského života, ale také zástupci sportovců, studentů, občanských iniciativ, národnostních menšin a řada dalších, kteří žijí v Olomouci. Celodenní a celonoční čtení má své počátky v Římě. V Olomouci se ho každoročně účastní stovky lidí dobré vůle.
Více o ročníku 2016 zde »

Reportáž z ročníku 2017 zde »